CERCADOR
Guia de pirojardineria

La Diputació de Girona, amb la col·laboració de l’Associació de Viveristes de Girona i del Gremi de Jardineria de Catalunya, ha publicat una “guia de pirojardineria”, una guia de jardineria preventiva adaptada als incendis forestals.

La pirojardineria pretén reduir el risc de danys per un incendi eventual en la zona d’interfície urbano-forestal, i alhora evitar-ne la generació i dificultar-ne la propagació, per mai eliminar-lo, atès que no hi ha plantes ignífugues, simplement estructures vegetals més resistents al foc.

L’objectiu principal d’aquesta guia és oferir als propietaris coneixements i visió tècnica específica sobre pirojardineria, tant si gestionen els jardins personalment com si ho deriven a serveis professionals.

El control dels incendis forestals és complex per la barreja de zones habitades i zones forestals. La jardineria té un paper primordial per mantenir espais de discontinuïtat entre l’espai urbà i el forestal, i ha de constituir un element de protecció enfront d’incendis forestals: protegint el patrimoni forestal si l’incendi es genera des del marge urbà i protegint aquest si es genera des de la massa forestal.

Els jardins, degudament dissenyats i gestionats, es constitueixen com a llocs d’oportunitat per defensar els habitatges en la interfície urbano-forestal, però si no es gestionen de manera adequada, poden afegir molta complexitat en cas d’emergència, ja que dificulten l’extinció del foc i actuen com a transmissors seus.

PDF:

PDF

 

07/12/2020

PATROCINADOR D'OR

bion
 
 

PATROCINADORS PREMIUM:

 
FLORAGARD
 
 
 
MYC5
 
 
AGROSALVI
 
 
 
ICL
 
 
 
FLIWER
 
 
 

Patrocinadors:

 
REGSISTEM
.
 
BURES PROFESSIONAL
.
 
TERVEX
.
 
ROBERT MAQUINARIA AGRICOLA
.
 
 
INNOLEC
.
 
 
GeSeMe
 
.
 
VisReg
 
 

  Twitter   Linkedin  

 
ASSOCIACIÓ DE VIVERISTES DE GIRONA
c/ la Fàbrica, 25
17460 Celrà (Girona)
Tel. (+34) 972 494 220
e-mail: info (at) viveristesdegirona.com